memu skip


旅游咨询处

home > 旅游信息 > 旅游咨询处
Tourist Information Center busan tourism
 • 釜山综合旅游咨询处tell 82-51-253-8253
 • 国际旅客码头旅游咨询处tell 82-51-465-3471
 • 金海机场(国际航线)旅游咨询处tell 82-51-973-2800
 • 金海机场(国内航线)旅游咨询处tell 82-51-973-4607
 • 老圃洞咨询处tell 82-51-502-7399
 • 釜山站旅游咨询处tell 82-51-441-6565
 • 彰善旅游咨询处tell 82-51-242-8253
 • 釜山外国人服务中心tell 82-51-441-3121
 • 松亭旅游咨询处tell 82-51-749-5800
 • 水营旅游咨询处tell 82-51-610-4216
 • 海云台综合旅游咨询处tell 82-51-749-5700
 • 巨加大桥釜山旅游咨询处tell 82-55-736-5990

quick_menu

information